لایف­ کوچینگ، جایی امن برای آن که خودمان باشیم.

رهایی از “خودخوری” و “آشتی با خودمان” از تاثیرات مهم لایف ­کوچینگ در زندگی ماست. ترس از سرزنش و قضاوت دیگران همواره مانع از بیان آزادانه اشتباهات و شکست هایمان می شود و ما همه توانمان را به کار می گیریم که درباره این موضوعات با کسی حرفی نزنیم.

اما سرکوبی این افکار علاوه بر آن که انرژی روانی زیادی از ما تلف می کند، ما را از هر تلاش و کوششی برای تغییر و دستیابی به موفقیت در زندگی می ترساند. در حالی که در بسیاری از موارد، اصلاح و جبران این اشتباهات و رهایی از این افکار ناخوش آیند بسیار آسان تر از آن رنجی است که ما با “خودخوری” و “سرزنش” خودمان بر خودمان تحمیل می­ کنیم.

“رازداری” از مهمترین ارکان فرایند لایف­ کوچینگ است. لایف کوچینگ در تعاملی مبتنی بر رازداری، صداقت، شفافیت، و واقع بینی میان فرد و لایف کوچ پیش می رود. علاوه بر این، یک لایف کوچ بر مبنای تعهد حرفه ای و انسانی، مراجعانش را به دور از قضاوت و بدون قید و شرط می پذیرد. در این چنین “شرایط امن” و “اطمینان بخشی” است که لایف کوچ به ما کمک می کند تا با نگاهی از بیرون تصویری واقعی تر از خودمان ببینیم. با کمک این نگاه “منصفانه” و “واقع بینانه” می­توانیم هدف ها، تلاش ها، شکست ها، موفقیت هایمان را ببینیم.

با پذیرش آنچه که “هستیم”، می­ توانیم با اعتماد به نفس و قدرت بر ترس ها و اضطراب هایمان غلبه کنیم و در راستای پذیرش، اصلاح، و جبران شکست ها و اشتباهات­مان حرکت کنیم و یا آنها را به عنوان بخشی از تجربه زندگی و سرمایه ای برای ساختن و عملی کردن رویاهایمان بپذیریم. فرایند آشتی با خود و “پذیرش خویشتن” از یک سو باعث می شود که مسائلی که بی هیچ دلیل و منطقی به نظر بزرگ و حل نشدنی می ­آمدند را همانگونه که واقعا هستند ببینیم. از سوی دیگر با پذیرش توانایی ها و محدودیت­ها “راهکارهایی شدنی” و عملیاتی برای مسائل بزرگتر بیابیم.

error: لطفاً به جای کپی کردن به اشتراک بگذارید